Migrationsrätt
 
 
 

MIGRATIONSRÄTT

 

Vi biträder dig i ärenden avseende asylansökan och uppehållstillstånd i Sverige. Vi förstår att situationen kan vara mycket omtumlande för dig som ansöker om asyl och därför ser vi till att gå igenom din asylprocess noggrant med dig.

 

Vi finns med dig under hela asylprocessen, håller dig uppdaterad och säkerställer att vi har en bra kommunikation med hjälp av duktiga tolkar.

JOHANNA WENNBERG

0737–89 64 63

JENNY GLOMMEN

Copyright © All Rights Reserved