Om byrån

OM BYRÅN

 

Wennberg & Glommen Advokaterna i Väst AB är advokatbyrån som alltid sätter dig som klient i främsta rummet.

Vi hjälper dig genom perioder där du är i behov av juridisk expertis och använder vårt stora yrkeskunnande för att

se till att just du får den hjälp du behöver.

 

Vi arbetar med brottmål, vårdnadstvister, tvister om underhåll avseende barn samt ekonomisk familjerätt såsom biträde vid skilsmässa och arvstvister. Vi arbetar även med tvångsomhändertaganden såsom omhändertagande av barn samt asylprocesser och migration. Vårt engagemang ligger i att du som klient känner dig omhändertagen och respekterad. Du kan kontakta oss när som helst under ärendets gång och vi åtar oss att hålla dig uppdaterad

under ärendets fortskridande.

 

Vi hjälper dig också att undersöka om du kan få ekonomisk hjälp för dina advokatkostnader genom rättsskydd eller rättshjälp.

 

Vi erbjuder kostnadsfri inledande konsultation per telefon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

JOHANNA WENNBERG

0737–89 64 63

JENNY GLOMMEN

Copyright © All Rights Reserved