Omhändertagande

PROCESSER AVSEENDE OMHÄNDERTAGANDE

av barn LVU, psykiskt sjuka LPT/LRV eller en person med missbruk LVM

 

Myndigheternas ingripande genom exempelvis tvångsomhändertagande av barn, psykisk tvångsvård eller tvångsvård

av personer med missbruk medför långtgående konsekvenser för den enskilda individen.

 

Många gånger känner sig den enskilde individen ensam och utsatt. Den enskilde har rätt till offentligt biträde för att få sin rätt tillvaratagen.

 

Vi åtar oss uppdrag som offentliga biträden och finns där för dig som har råkat ut för någon form av tvångsåtgärd.

 
 
 

JOHANNA WENNBERG

0737–89 64 63

JENNY GLOMMEN

Copyright © All Rights Reserved