Arvstvister

ARVSRÄTT


Vi biträder även i arvstvister och hanterar komplicerade frågor såsom dold samäganderätt, förskott på arv, tillgångar utomlands, försäljning av fastigheter mm. Många arvsrättsliga tvistefrågor kan uppstå som ibland medför en juridiskt komplicerad process.


Vi biträder enskilda parter inom arvsrätt men åtar oss även uppdrag såsom boutredningsmän utsedda av tingsrätten med befogenhet att besluta i arvsfrågor.


Vi är aktiva och verksamma med frågor inom arvsrätt, i Göteborg och närområdet, för att du ska få en rättvis och korrekt reglering.

 
 
 
 

Kontakt:

JOHANNA WENNBERG

031–13 07 77  /  0737–89 64 63

JENNY GLOMMEN

031–13 07 77  /  0725–55 14 50

Fabriksgatan 7

412 50 Göteborg

Adresser:

Allégatan 49

503 37 Borås

Enl. ök

Kungsbacka

Copyright © All Rights Reserved