Brottmål

BROTTMÅL


Som erfarna brottmålsadvokater och jurister har vi arbetat mycket med brottmål i Göteborg och Borås med omnejd, och har tack vare det stor erfarenhet som försvarare och målsägandebiträde, samt särskild företrädare för barn.


Varför Advokaterna i Väst?

Om du har blivit utsatt för brott kan vi hjälpa och vägleda dig i brottmålsprocessen och förklara varje steg när du känner dig osäker på vad som kommer att hända härnäst. Vi finns med dig från början, från det första polisförhöret, till eventuell dom i sista domstol.


Dessutom hjälper vi alltid till med att kolla upp om det finns möjlighet för ekonomisk hjälp med advokatkostnaderna.


I samband med att vi blir förordnande i ditt brottmål säkerställer vi att kontakten mellan dig som klient och oss får dig att känna dig trygg och att vi ser till att ditt ärende tas om hand på bästa sätt.


Vi finns i hela Göteborgsområdet!

Advokaterna i Väst finns för dig och tillhandahåller brottmålsadvokater och jurister i Göteborg och Borås med omnejd.


Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation över telefon!


Vanliga frågor om brottmål


Vad är brottmål?

Brottmål innebär att polisen börjar utreda om det har begåtts ett brott av något slag. Härefter väcks åtal mot någon som misstänks för att ha begått brottet. Ett brottmål tas upp i en rättegång och berör dig som blivit utsatt för brott eller är misstänkt för brott.


Ring oss om du har råkat ut för ett brott eller är misstänkt för ett brott. Vi är med dig från första polisförhöret till sista domstol.


Vad är brottmålsadvokat?

En brottmålsadvokat är en advokat som arbetar med brottmål. En brottmålsadvokat kan t.ex. vara en offentlig försvarare, ett målsägandebiträde eller en särskild företrädare för barn i brottmål. Det kan också vara en privat försvarare om du inte har rätt till en offentlig försvarare tex vid mindre allvarliga brott.


Du kan kontakta en av våra brottmålsadvokater eller jurister när du är i behov av en försvarare om du är misstänkt för brott eller om du blivit utsatt för brott och är i behov av ett målsägandebiträde.


Hur går ett brottmål till?

Gemensamt för alla brottmål i domstol är att domstolen beslutar huruvida åklagaren har ”ställt det utom rimligt tvivel” att den misstänkte är skyldig eller inte. Om den misstänkte döms bestämmer domstolen vilket straff som ska delas ut.


Vid denna process kan det vara skönt att ha en brottmålsadvokat eller jurist vid sin sida för att förklara ärendet men också för att få rätt juridisk hjälp under förhandlingen.


 
 
 
 

Kontakt:

JOHANNA WENNBERG

031–13 07 77  /  0737–89 64 63

JENNY GLOMMEN

031–13 07 77  /  0725–55 14 50

Fabriksgatan 7

412 50 Göteborg

Adresser:

Allégatan 49

503 37 Borås

Enl. ök

Kungsbacka

Copyright © All Rights Reserved