Samarbeten

Engagemang vi stödjer

Engagemang är något vi uppmuntrar och vill supporta.
Vi samarbetar med flera aktörer som jobbar för trygghetsskapande i vår närmiljö.

Nattvandrarna

Nattvandrarna är den äldsta organisationen i landet med syftet att nattvandra, skapa trygghet i samhället och agera vuxna förebilder för ungdomar.

Aktiv skola

Stiftelsens uppdrag är att hjälpa skolorna att skapa en trygg, positiv och inkluderande miljö för lärande. De förser skolor med kostnadsfritt material som blir verktyg i det viktiga arbetet med att motverka mobbning och öka kunskapen kring områden som grooming, droger, hälsa och miljö.

RAV

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade. RAV jobbar ideellt med att få anhörigas röster hörda och bidra med hjälp och stöd till anhöriga.

Noll tolerans mot mobbning

Vår devis är att varenda unge ska ha rätt till en trygg och säker skolmiljö. Vi utbildar lärare och rektorer och förser skolor med gratis material som verktyg i arbetet mot mobbning, våld och kränkande behandling.

Övriga samarbeten

Idrott är också något vi gärna stödjer. Det är viktigt att barn och unga har meningsfulla aktiviteter att fylla sin fritid med.

Kungsbacka tennisklubb

I vår verksamhet hjälps vi åt med att vara positiva förebilder för varandra och vi strävar efter att vara en trygg och social miljö där både spelare och ledare utvecklas.

Kontakta oss

Advokaterna i väst bjuder på en kostnadsfri rådgivning* över telefon i din första kontakt med oss.

*inom våra rättsområden.