Samarbeten

Samarbeten

Samarbeten

Engagemang vi stödjer

Engagemang vi stödjer

Engagemang är något vi uppmuntrar och vill supporta.
Vi samarbetar med flera aktörer som jobbar för trygghetsskapande i vår närmiljö.

Sponsring Giving People Samarbete Diplom

I jul stödjer vi Giving Peoples kampanj 

JUL FÖR ALLA

Sponsring Aktiv skola Samarbete Diplom

Aktiv skola jobbar för att alla barn ska få samma möjligheter oavsett var de kommer ifrån.

Sponsring Giving People Samarbete Diplom

I jul stödjer vi Giving Peoples kampanj 

JUL FÖR ALLA

Sponsring Aktiv skola Samarbete Diplom

Aktiv skola jobbar för att alla barn ska få
samma möjligheter oavsett var de kommer ifrån.

Sponsring Giving People Samarbete Diplom

I jul stödjer vi Giving Peoples kampanj 

JUL FÖR ALLA

Sponsring Aktiv skola Samarbete Diplom

Aktiv skola jobbar för att alla barn ska få samma möjligheter
oavsett var de kommer ifrån.

Nattvandrarna

Nattvandrarna är den äldsta organisationen i landet med syftet att nattvandra, skapa trygghet i samhället och agera vuxna förebilder för ungdomar.

RAV

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade. RAV jobbar ideellt med att få anhörigas röster hörda och bidra med hjälp och stöd till anhöriga.

Giving people

Giving Peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom. Vi är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomiska utsatthet och barnfattigdom i Sverige.

Aktiv skola

Med hjälp av experter tar de fram och förser skolorna med utbildningsmaterial kring områden som droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning.

Nattvandrarna

Nattvandrarna är den äldsta organisationen i landet med syftet att nattvandra, skapa trygghet i samhället och agera vuxna förebilder för ungdomar.

RAV

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade. RAV jobbar ideellt med att få anhörigas röster hörda och bidra med hjälp och stöd till anhöriga.

Giving people

Giving Peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom. Vi är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomiska utsatthet och barnfattigdom i Sverige.

Nattvandrarna

Nattvandrarna är den äldsta organisationen i landet med syftet att nattvandra, skapa trygghet i samhället och agera vuxna förebilder för ungdomar.

RAV

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade. RAV jobbar ideellt med att få anhörigas röster hörda och bidra med hjälp och stöd till anhöriga.

Giving people

Giving Peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom. Vi är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomiska utsatthet och barnfattigdom i Sverige.

Aktiv skola

Med hjälp av experter tar Aktiv skola fram och förser skolorna med utbildningsmaterial kring områden som droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning.

Övriga samarbeten

Idrott är också något vi gärna stödjer.
Det är viktigt att barn och unga har meningsfulla aktiviteter att fylla sin fritid med.

Idrott är också något vi gärna stödjer. Det är viktigt att barn och unga har meningsfulla aktiviteter att fylla sin fritid med.

kungsbacka tennisklubb

I vår verksamhet hjälps vi åt med att vara positiva förebilder för varandra och vi strävar efter att vara en trygg och social miljö där både spelare och ledare utvecklas.

kungsbacka tennisklubb

I vår verksamhet hjälps vi åt med att vara positiva förebilder för varandra och vi strävar efter att vara en trygg och social miljö där både spelare och ledare utvecklas.

Kontakta oss

Om du vill prata samarbeten eller har juridiska frågor inom våra rättsområden.

 
 
 

 

 
 
advokaterna i vast logo svart