Samarbeten

Samarbeten

Samarbeten

Engagemang vi stödjer

Engagemang vi stödjer

Engagemang är något vi uppmuntrar och vill supporta.
Vi samarbetar med flera aktörer som jobbar för trygghetsskapande i vår närmiljö.

Sponsring Aktiv skola Samarbete Diplom

Aktiv skola jobbar för att alla barn ska få samma möjligheter oavsett var de kommer ifrån.

Sponsring Aktiv skola Samarbete Diplom

Aktiv skola jobbar för att alla barn ska få
samma möjligheter oavsett var de kommer ifrån.

Sponsring Aktiv skola Samarbete Diplom

Aktiv skola jobbar för att alla barn ska få samma möjligheter
oavsett var de kommer ifrån.

Nattvandrarna

Nattvandrarna är den äldsta organisationen i landet med syftet att nattvandra, skapa trygghet i samhället och agera vuxna förebilder för ungdomar.

RAV

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade. RAV jobbar ideellt med att få anhörigas röster hörda och bidra med hjälp och stöd till anhöriga.

Giving people

Giving Peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom. Vi är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomiska utsatthet och barnfattigdom i Sverige.

Aktiv skola

Med hjälp av experter tar de fram och förser skolorna med utbildningsmaterial kring områden som droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning.

noll tolerans

Vår devis är att varenda unge ska ha rätt till en trygg och säker skolmiljö. Vi utbildar lärare och rektorer och förser skolor med gratis material som verktyg i arbetet mot mobbning, våld och kränkande behandling.

Nattvandrarna

Nattvandrarna är den äldsta organisationen i landet med syftet att nattvandra, skapa trygghet i samhället och agera vuxna förebilder för ungdomar.

RAV

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade. RAV jobbar ideellt med att få anhörigas röster hörda och bidra med hjälp och stöd till anhöriga.

Giving people

Giving Peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom. Vi är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomiska utsatthet och barnfattigdom i Sverige.

aktiv skola

Stiftelsens uppdrag är att hjälpa skolorna att skapa en trygg, positiv och inkluderande miljö för lärande. De förser skolor med kostnadsfritt material som blir verktyg i det viktiga arbetet med att motverka mobbning och öka kunskapen kring områden som grooming, droger, hälsa och miljö.

Noll Tolerans mot Mobbning

Vår devis är att varenda unge ska ha rätt till en trygg och säker skolmiljö. Vi utbildar lärare och rektorer och förser skolor med gratis material som verktyg i arbetet mot mobbning, våld och kränkande behandling.

Nattvandrarna

Nattvandrarna är den äldsta organisationen i landet med syftet att nattvandra, skapa trygghet i samhället och agera vuxna förebilder för ungdomar.

RAV

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade. RAV jobbar ideellt med att få anhörigas röster hörda och bidra med hjälp och stöd till anhöriga.

Giving people

Giving Peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom. Vi är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomiska utsatthet och barnfattigdom i Sverige.

Aktiv skola

Med hjälp av experter tar Aktiv skola fram och förser skolorna med utbildningsmaterial kring områden som droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning.

noll tolerans mot mobbning

Vår devis är att varenda unge ska ha rätt till en trygg och säker skolmiljö. Vi utbildar lärare och rektorer och förser skolor med gratis material som verktyg i arbetet mot mobbning, våld och kränkande behandling.

Övriga samarbeten

Idrott är också något vi gärna stödjer.
Det är viktigt att barn och unga har meningsfulla aktiviteter att fylla sin fritid med.

Idrott är också något vi gärna stödjer. Det är viktigt att barn och unga har meningsfulla aktiviteter att fylla sin fritid med.

kungsbacka tennisklubb

I vår verksamhet hjälps vi åt med att vara positiva förebilder för varandra och vi strävar efter att vara en trygg och social miljö där både spelare och ledare utvecklas.

kungsbacka tennisklubb

I vår verksamhet hjälps vi åt med att vara positiva förebilder för varandra och vi strävar efter att vara en trygg och social miljö där både spelare och ledare utvecklas.

Kontakta oss

Advokaterna i väst bjuder på en kostnadsfri rådgivning* över telefon i din första kontakt med oss.

*inom våra rättsområden.