Tjänster

Hook left
Hook right

Vi kan navigera

Vår kunskap sträcker sig över flera tjänsteområden. Om du hamnar i svårigheter eller bara vill undvika framtida tvister vet vi vad som krävs för att hjälpa dig.
Vi gör alltid vårt yttersta för dig.

Vår kunskap sträcker sig över flera tjänsteområden.
Hamnar du i svårigheter eller bara vill undvika
framtida tvister vet vi vad som krävs för att hjälpa dig.
Vi gör alltid vårt yttersta för dig.

Vi kan navigera

Vår kunskap sträcker sig över flera tjänsteområden. Hamnar du i svårigheter eller bara vill undvika
framtida tvister vet vi vad som krävs för att hjälpa dig. Vi gör alltid vårt yttersta för dig.

Brottmål

Kontakta oss om du har utsatts för ett brott, är misstänkt för brott eller behöver en särskild företrädare för barn.

arvstvister

Vi hjälper dig tolka regler kring arv, dödsbon, testamenten och fördelning av avlidnes egendom.

skilsmässa - bodelning

Kontakta oss om frågor eller tvister vid skilsmässa och fördelning av er egendom genom bodelning.

familjerätt

Allt inom familjerätt, vårdnad, boende och umgänge avseende dina barn samt underhållsbidrag.

Brottmål

Kontakta oss om du har utsatts för ett brott, är misstänkt för brott eller behöver en särskild företrädare för barn.

arvstvister

Vi hjälper dig tolka regler kring arv, dödsbon, testamenten och fördelning av avlidnes egendom.

skilsmässa - bodelning

Kontakta oss om frågor eller tvister vid skilsmässa och fördelning av er egendom genom bodelning.

familjerätt

Allt inom familjerätt, vårdnad, boende och umgänge avseende dina barn samt underhållsbidrag.

familje-rättsliga avtal

Hjälp vid upprättande av sambo­avtal, äktenskapsförord, gåvobrev, testamente eller andra dokument/avtal

migrations-rätt

Vi hjälper dig i ärenden som rör asyl, uppehållsrätt, anknytning, arbetstillstånd och svenskt medborgarskap.

omhänder-tagande

Vid tvångs-omhändertagande av enskilda personer enligt LVU, LVM och LPT.

rättshjälp rättsskydd

Vi hjälper dig undersöka om du har rätt till hjälp med våra kostnader.

familjerättsliga avtal

Hjälp vid upprättande av sambo­avtal, äktenskapsförord, gåvobrev, testamente eller andra dokument/avtal

migrationsrätt

Vi hjälper dig i ärenden som rör asyl, uppehållsrätt, anknytning, arbetstillstånd och svenskt medborgarskap.

tvångs-omhändertagande

Vid tvångs-omhändertagande av enskilda personer enligt LVU, LVM och LPT.

rättshjälp - rättsskydd

Vi hjälper dig undersöka om du har rätt till hjälp med våra kostnader.

Kontakta oss

Advokaterna i väst bjuder på en kostnadsfri rådgivning* över telefon i din första kontakt med oss.

*inom våra rättsområden.