Rättshjälp – Rättsskydd

Ersättning vid processer

Rättsskydd

Om du hamnar i rättslig tvist med en annan person kan rättsskydd i hemförsäkringen hjälpa dig med kostnaderna för en jurist. Detta innebär att ditt försäkringsbolag betalar en del av advokatkostnaderna. Ersättningen i rättsskyddet gäller kostnaderna för att anlita ett juridiskt ombud d v s en advokat eller biträdande jurist.

Att tänka på:

  • Se till att du alltid omfattas av en hemförsäkring.
  • Var noga med dina betalningar till försäkringsbolaget för att undvika perioder där du är oförsäkrad.
Paragraf – Advokaterna i väst

Rättshjälp

Om du inte har hemförsäkring med rättsskydd eller om din tvist inte omfattas av din försäkring, kan vi hjälpa dig att ansöka om ersättning hos Rättshjälpsmyndigheten, rättshjälp. Då utgår ersättning för kostnaderna för din advokat från staten istället för från försäkringsbolaget.

Tänk på att ansöka om rättshjälp i god tid och att ange korrekta uppgifter annars riskerar du att bli återbetalningsskyldig.

rattshjalp rattsskydd tjanster advokaterna i vast

Kontakta oss

Advokaterna i väst bjuder på en kostnadsfri rådgivning* över telefon i din första kontakt med oss.

*inom våra rättsområden.