Familjerätt

Barnets bästa i fokus

Vårdnad

Delad eller ensam vårdnad?

I familjerätten ingår ärenden om barn och processerna består ofta av tre delar: vårdnad, boende och umgänge. Har ni föräldrar gemensam vårdnad innebär det att ni ska ta gemensamma beslut kring barnen t.ex. ifråga om skolval och passunderskrifter. En gemensam vårdnad innebär inte att barnen måste bo varannan vecka hos er föräldrar utan boendet kan se ut på ett annat sätt. Ensam vårdnad, betyder att du som förälder själv kan bestämma kring barnet, däremot innebär det inte att den andra föräldern nekas insyn i barnet. Tvärtom kräver en ensam vårdnad att du som vårdnadshavare informerar den andra föräldern om hur barnet mår och andra viktiga saker kring barnet. Utgångspunkten är gemensam vårdnad. Om en vårdnadstvist uppstår på grund av att en av föräldrarna exempelvis gör sig skyldig till missbruk, våld eller försummelse, eller om ni föräldrar har så svårt att samarbeta att barnen kan ta skada finns grund för ensam vårdnad.

Att tänka på:

  • Det är en tuff process att gå igenom. Se till att ha stöd av vänner och familj. Ha en bra dialog med socialtjänsten.  
  • Försök att hålla barnet utanför konflikten!
Paragraf – Advokaterna i väst

Boende och umgänge

Familjerätten ska se till att alla familjemedlemmar får en lösning som fungerar. Ett barn kan bo växelvis hos er föräldrar eller mer hos den ena av er. Ett växelvist boende kräver att ni föräldrar kan samarbeta på ett bra sätt så att barnet inte drabbas av eventuella konflikter mellan er. Detta boende ger barnen möjlighet till en nära och god kontakt med er båda. Om barnets boende är mer hos den ena föräldern har barnet normalt sett möjlighet att umgås med den andra. Barnet träffar då den andra föräldern på vissa tider t ex varannan helg.

Ofta brukar umgänget bestämmas så att barnet träffar den andra föräldern mer under lov. Om det finns otrygghet hos den andra föräldern i form av missbruk, våld eller annat är ett umgänge inte för barnets bästa. Barnet kan också träffa den andra föräldern periodvis med hjälp av umgängesstöd. En process kring dina barn är en tuff process för dig som förälder. Genom vår erfarenhet guidar vi dig och ger dig råd i processen.

Boende umgänge tjänster | Advokaterna i vast
Paragraf – Advokaterna i väst

Underhållsbidrag

Den förälder som inte bor tillsammans med sitt barn måste bidra till barnets försörjning fram tills barnet fyllt 18 år, eller gått ut skolan. Ersättningen bestäms av barnets behov och föräldrarnas ekonomi.

Vi på Advokaterna i Väst hjälper dig att räkna ut storleken på ert underhållsbidrag. Du kan även få hjälp med inledande beräkningar från Försäkringskassan. Ta med underlag på dina inkomster och utgifter till vårt möte så går det lättare att räkna ut rätt belopp. Läs mer om familjerätt nedan.

Underhållsbidrag tjänster | Advokaterna i vast

Kontakta oss

Advokaterna i väst bjuder på en kostnadsfri rådgivning* över telefon i din första kontakt med oss.

*inom våra rättsområden.