Familjerätt

Familjerätt

Hook left
Hook right

Barnets bästa i fokus

vårdnad

Processer kring barn består ofta av tre delar- vårdnad, boende och umgänge. Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna ska ta gemensamma beslut kring barnen tex ifråga om skolval, passunderskrifter mm. En gemensam vårdnad innebär inte att barnen måste bo varannan vecka hos respektive förälder utan boendet kan se ut på ett annat sätt. En ensam vårdnad, när en förälder själv kan bestämma kring barnet, betyder inte heller att den andra föräldern inte ska få någon insyn i barnet utan tvärtom kräver en ensam vårdnad att vårdnadshavaren informerar den andra föräldern om barnens mående och andra viktiga saker kring barnen.

Huvudregeln är gemensam vårdnad, men om en förälder gör sig skyldig till missbruk, våld eller försummelse alternativt om samarbetsproblemen mellan föräldrarna är så stora att barnen tar skada finns grund för ensam vårdnad.

ATT TÄNKA PÅ

Det är en tuff process att gå igenom. Se till att ha stöd av vänner och familj. Ha en bra dialog med socialtjänsten.  

Försök att hålla barnet utanför konflikten!

boende och umgänge

Ett barn kan bo växelvis hos sina föräldrar eller mer hos den ena föräldern. Ett växelvist boende kräver att föräldrarna kan samarbeta på ett bra sätt så att barnet inte drabbas av eventuella konflikter mellan föräldrarna. Ett växelvist boende ger barnen möjlighet till en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Bor barnet mer hos den ena föräldern har barnet normalt sett umgänge med den andra. Barnet träffar då den andra föräldern på vissa tider tex varannan helg.

Ofta brukas lovumgängen också bestämmas så att barnet träffar den andra föräldern mer på lov. Finns det missbruk, våld eller dylikt hos den andra föräldern kan det vara så att ett umgänge inte är i enlighet med barnets bästa. Umgängen kan också ske periodvis med hjälp av umgängesstöd. En process kring dina barn är en tuff process för dig som förälder. Genom vår erfarenhet kan vi guida dig och ge dig råd kring den bästa vägen i processen.

Kontakta oss

Advokaterna i väst bjuder på en kostnadsfri rådgivning* över telefon i din första kontakt med oss.

* inom våra rättsområden.

 
 
 

 

 
 

Kontakta oss

Advokaterna i väst erbjuder kostnadsfri rådgivning* över telefon i din första kontakt med oss!

* inom våra rättsområden.

 
 
 

 

 
 

underhållsbidrag

Den förälder som inte bor tillsammans med sitt barn är skyldig att bidra till barnets försörjning fram till dess att barnet fyllt 18 år alternativt gått ut skolan. Ersättning ska ske med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga.

Vi kan hjälpa dig att räkna ut storleken på underhållsbidraget. Försäkringskassan har även verktyg som kan hjälpa dig inledningsvis med beräkningar. Ta med underlag på dina inkomster och utgifter inför vårt möte så går det lättare att räkna ut rätt belopp.