Skilsmässa - Bodelning

Skilsmässa Bodelning

Hook left
Hook right

Dela på det gemensamma

Dela på det gemensamma

Bodelning vid skilsmässa

Advokaterna i väst jobbar som bodelningsförrättare. Efter en skilsmässa fördelas makarnas egendom genom bodelning. Kan inte makarna enas utser tingsrätten en bodelningsförättare som ska genomföra bodelningen mellan parterna. Som bodelningsförättare agerar vi ungefär som en domare och försöker företrädesvis hitta en lösning mellan parterna. Går inte det har vi som bodelningsförrättare rätt att beslut om tvångsbodelning.

ATT TÄNKA PÅ

Avsluta gemensamma avtal som ingåtts under äktenskapet, begär ett saldobesked från banken och ändra lösenord till din bank.

Ta fram underlag som visar på att viss egendom som du vill ha på din lott faktiskt köpts av dig.

bodelning och skilsmässa i Göteborg eller borås

Vi arbetar också som ombud för en part i en bodelning för att denne ska få det som denne har rätt till vid en separation. Vi arbetar således i denna egenskap för att du ska få en bra ekonomisk lösning när du går vidare efter din skilsmässa.

NYTTJANDERÄTTSERSÄTTNING

Reglerna kring bodelning är komplexa och består också av till exempel. regler kring nyttjanderättsersättning, underhåll under äktenskapet, jämkning och det är viktigt att du har en kunnig jurist inom detta område. 

Är du i behov av hjälp med din skilsmässa och/eller bodelning i Göteborg med omnejd eller i Borås? Kontakta oss genom formuläret nedan eller ring oss för kostnadsfri rådgivning.

Kontakta oss

Advokaterna i väst bjuder på en kostnadsfri rådgivning* över telefon i din första kontakt med oss.

* inom våra rättsområden.

 
 
 

 

 
 

Kontakta oss

Advokaterna i väst erbjuder kostnadsfri rådgivning* över telefon i din första kontakt med oss!

* inom våra rättsområden.