Asyl

I Sverige behöver du ett arbetstillstånd för att få jobba. Generellt säger reglerna att du ska ha ansökt om och beviljats arbetstillstånd innan du reser in i Sverige. Är du asylsökande kan du ansöka om arbetstillstånd i Sverige, detsamma gäller ifall du redan har ett tillfälligt arbetstillstånd alternativt har fått avslag på din asylansökan.

För att få arbetstillstånd behöver du ha ett giltigt pass, erbjudas en anställning som gör det möjligt för dig att försörja dig (jobba ihop minst 13 000 kr / mån) och att din arbetsgivare har för avsikt att anställa dig enligt villkor i svenska kollektivavtal.

Om du får avslag på din ansökan går det att överklaga. Kontakta Advokaterna i väst så hjälper vi dig.

Att tänka på:

  • Allt som styrker dina asylskäl är viktigt för ditt ärende. Om du kan, så försök få fram handlingar från hemlandet, t ex dokument från myndigheter, tidningsartiklar eller annat.
  • Ta med identitetshandlingar och/eller andra handlingar till mötet med biträdet.
Paragraf – Advokaterna i väst

Anknytning och uppehållsrätt

En person som har en familjemedlem som är svensk medborgare eller bor i Sverige med uppehållstillstånd kan ansöka om uppehållstillstånd i Sverige.

Försörjningskrav

Som utgångspunkt krävs att familjemedlemmen i Sverige  kan försörja både sig själv och den familjemedlem som planerar att bosätta sig i Sverige, samt att familjemedlemmen i Sverige behöver ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som familjen kan bo i tillsammans. Försörjningskravet gäller inte när familjemedlemmen i Sverige är ett barn.

Uppehållstillstånd – ansök i förväg

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning ska lämnas in från personens hemland och att ansökan om uppehållstillstånd ska ha beviljats före inresan till Sverige. Det finns dock undantag som gör att en person i vissa fall kan få uppehållstillstånd på grund av anknytning även om personen gör ansökan när han eller hon redan befinner sig i Sverige.

Uppehållsrätt

En EU-medborgare har rätt att vistas i ett annat EU-land under tre månader utan att några särskilda villkor är uppfyllda. För en längre vistelse än tre månader krävs att EU-medborgaren har uppehållsrätt. Alternativt ansöker om permanent uppehållsrätt.

Asyl, visum och anknytning. Tjänster Advokaterna i väst.
Paragraf – Advokaterna i väst

Arbetstillstånd

I Sverige behöver du ett arbetstillstånd för att få jobba. Generellt säger reglerna att du ska ha ansökt om och beviljats arbetstillstånd innan du reser in i Sverige. Är du asylsökande kan du ansöka om arbetstillstånd i Sverige, detsamma gäller ifall du redan har ett tillfälligt arbetstillstånd alternativt har fått avslag på din asylansökan.

För att få arbetstillstånd behöver du ha ett giltigt pass, erbjudas en anställning som gör det möjligt för dig att försörja dig (jobba ihop minst 28 480 kr/mån) och att din arbetsgivare har för avsikt att anställa dig enligt villkor i svenska kollektivavtal.

Om du får avslag på din ansökan går det att överklaga. Kontakta Advokaterna i väst så hjälper vi dig.

Att tänka på:

  • Har du permanent uppehållstillstånd behövs inget arbetstillstånd. Inte heller om du är EU-medborgare eller har tillfälligt uppehållstillstånd för att studera eller forska.
Paragraf – Advokaterna i väst

Svenskt medborgarskap

För att kunna ansöka om svenskt medborgarskap ska du ha bott i Sverige en viss tid, kunna styrka din identitet genom ID-handlingar, ha permanent uppehållstillstånd och levt ett skötsamt liv i Sverige. Ett skötsamt liv innebär att det görs en bedömning av hur du har skött dig hittills och en uppskattning av hur man tror att du kommer att sköta dig i framtiden. Exempel på beteende som gör att du kan få nej på din ansökan är om du inte betalat skatt, andra avgifter eller inte betalar underhållsbidrag. Har du begått ett brott kan du ändå bli beviljad, beroende på vilket straff du fick.

Barns medborgarskap bestäms av föräldrarnas. Barn som är födda mellan 2001—2015 är svenska medborgare från födseln om mamman är svensk medborgare. Samma regler om barnets pappa är svensk medborgare och barnet fötts i Sverige. För barn födda efter 2015 gäller svenskt medborgarskap från födseln om någon av föräldrarna är svensk medborgare.

Arbetstillstånd och medborgarskap. Tjänster Advokaterna i väst.

Kontakta oss

Advokaterna i väst bjuder på en kostnadsfri rådgivning* över telefon i din första kontakt med oss.

*inom våra rättsområden.