Migrationsrätt

Migrationsrätt

Hook left
Hook right

Möjligheter i ett nytt land

migrationsratt tjanster advokaterna i vast

asyl

Asyl betyder att du behöver skydd i ett annat land på grund av hot eller våld som du inte kan få hjälp med i ditthemland alternativt allvarliga konflikter i ditt hemland. Du ansöker om asyl hos gränspolisen när du reser in i Sverige, eller hos Migrationsverket. Det är inte möjligt att söka asyl innan du kommer till landet. Som asylsökande har du oftast rätt till en jurist/advokat som staten betalar.

Vi på Advokaterna i väst har lång erfarenhet av asylärenden, kontakta oss direkt eller begär att vi ska företräda dig, så hjälper vi dig!

ATT TÄNKA PÅ

Allt som styrker dina asylskäl är viktigt för ditt ärende. Om du kan, så försök få fram handlingar från hemlandet, t ex dokument från myndigheter, tidningsartiklar eller annat.

Ta med identitetshandlingar och/eller andra handlingar till mötet med biträdet.

asyl anknytning tjanster advokaterna i vast

Anknytning och uppehållsrätt

En person som har en familjemedlem som är svensk medborgare eller bor i Sverige med uppehållstillstånd kan ansöka om uppehållstillstånd i Sverige.

FÖRSÖRJNINGSKRAV
Som utgångspunkt krävs att familjemedlemmen i Sverige  kan försörja både sig själv och den familjemedlem som planerar att bosätta sig i Sverige, samt att familjemedlemmen i Sverige behöver ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som familjen kan bo i tillsammans. Försörjningskravet gäller inte när familjemedlemmen i Sverige är ett barn.

UPPEHÅLLSTILLSTÅND – ANSÖK I FÖRVÄG 
Ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning ska lämnas in från personens hemland och att ansökan om uppehållstillstånd ska ha beviljats före inresan till Sverige. Det finns dock undantag som gör att en person i vissa fall kan få uppehållstillstånd på grund av anknytning även om personen gör ansökan när han eller hon redan befinner sig i Sverige.

UPPEHÅLLSRÄTT
En EU-medborgare har rätt att vistas i ett annat EU-land under tre månader utan att några särskilda villkor är uppfyllda. För en längre vistelse än tre månader krävs att EU-medborgaren har uppehållsrätt. Alternativt ansöker om permanent uppehållsrätt. 

Kontakta oss

Advokaterna i väst bjuder på en kostnadsfri rådgivning* över telefon i din första kontakt med oss.

*inom våra rättsområden.

arbetstillstånd

I Sverige behöver du ett arbetstillstånd för att få jobba. Generellt säger reglerna att du ska ha ansökt om och beviljats arbetstillstånd innan du reser in i Sverige. Är du asylsökande kan du ansöka om arbetstillstånd i Sverige, detsamma gäller ifall du redan har ett tillfälligt arbetstillstånd alternativt har fått avslag på din asylansökan.

För att få arbetstillstånd behöver du ha ett giltigt pass, erbjudas en anställning som gör det möjligt för dig att försörja dig (jobba ihop minst 13 000 kr / mån) och att din arbetsgivare har för avsikt att anställa dig enligt villkor i svenska kollektivavtal.

Om du får avslag på din ansökan går det att överklaga. Kontakta Advokaterna i väst så hjälper vi dig.

ATT TÄNKA PÅ

Har du permanent uppehållstillstånd behövs inget arbetstillstånd. Inte heller om du är EU-medborgare eller har tillfälligt uppehållstillstånd för att studera eller forska.

medborgarskap tjanster advokaterna i vast

svenskt medborgarskap

För att kunna ansöka om svenskt medborgarskap ska du ha bott i Sverige en viss tid, kunna styrka din identitet genom ID-handlingar, ha permanent uppehållstillstånd och levt ett skötsamt liv i Sverige. Ett skötsamt liv innebär att det görs en bedömning av hur du har skött dig hittills och en uppskattning av hur man tror att du kommer att sköta dig i framtiden. Exempel på beteende som gör att du kan få nej på din ansökan är om du inte betalat skatt, andra avgifter eller inte betalar underhållsbidrag. Har du begått ett brott kan du ändå bli beviljad, beroende på vilket straff du fick.

Barns medborgarskap bestäms av föräldrarnas. Barn som är födda mellan 2001—2015 är svenska medborgare från födseln om mamman är svensk medborgare. Samma regler om barnets pappa är svensk medborgare och barnet fötts i Sverige. För barn födda efter 2015 gäller svenskt medborgarskap från födseln om någon av föräldrarna är svensk medborgare.