Brottmål

När tillvaron vänds upp och ned

Försvarare

Misstänkt för brott

Är du misstänkt för brott? Då utses en offentlig försvarare som staten betalar för. Om brottet däremot anses som mindre allvarligt har du inte rätt till en offentlig försvarare utan kan då behöva anlita en egen privat försvarare. Advokaterna i väst tar uppdrag både som privat och offentlig försvarare. Vi hjälper och vägleder dig i brottmålsprocessen och förklarar varje steg så att du vet vad som kommer att hända härnäst. Innan, under tiden och efter processen finns vi med dig, från det första mötet eller polisförhöret, till eventuell dom i domstol. Våra brottmålsadvokater biträder dig oavsett vad du är misstänkt för.

Som erfarna advokater i brottmål har vi arbetat i Göteborg och Borås med omnejd, med allt från de allvarligaste brotten till mindre allvarliga brott. Tack vare detta har vi samlat på oss stor erfarenhet som försvarare. Alla klienter är lika viktiga för oss oavsett vad denne gjort eller inte gjort.

Att tänka på:

  • Kontakta en advokat som du känner förtroende för.
  • Träffa din advokat tidigt i processen.
  • Prata med din advokat om dina förväntningar.
  • Kontakta inte den som gjort anmälan mot dig!

Nyttiga länkar:

Paragraf – Advokaterna i väst

Målsägandebiträde

Utsatt för brott

Har du blivit utsatt för ett brott? Om du har blivit utsatt för ett brott kan du ha du rätt till ett målsägandebiträde. Våra advokater och jurister biträder regelbundet klienter som bland annat utsatts för våldsbrott, sexualbrott, hatbrott och hedersrelaterat våld. Vi hjälper och vägleder dig i brottmålsprocessen och förklarar varje steg så att du vet vad som kommer att hända härnäst. Innan, under tiden och efter processen finns vi med dig, från det första mötet eller polisförhöret, till eventuell dom i domstol.

Som erfarna brottmålsadvokater och jurister arbetar vi mycket med såväl grova som mindre grova brottmål i göteborg och borås med omnejd och varje klient är lika viktig för oss. Tack vare detta har vi stor erfarenhet som målsägandebiträde och vi vet vad som kommer att hända i processen så att du kan känna dig trygg.

Att tänka på:

  • Gör en polisanmälan så fort som möjligt om du utsatts för brott.
  • Ifall du är skadad bör du söka läkarvård och få dina skador dokumenterade.
  • Känner du dig hotad kan du ansöka om kontaktförbud och skyddat boende.
  • Spara på kvitton ifall brottet har gjort att du fått kostnader.
  • Du har möjlighet att önska vem du vill som målsägandebiträde. Informera polisen om detta. Du har också möjlighet att byta biträde ifall du redan blivit tilldelad ett biträde som du inte känner förtroende för.

Nyttiga länkar:

Paragraf – Advokaterna i väst

Särskild företrädare för barn

Har ett barn utsatts för brott?

Om barn utsatts för brott ska en särskild företrädare utses. Denna kostnad betalar staten. Det gäller om en vårdnadshavare, t ex är misstänkt för brottet eller om vårdnadshavarens förhållande till den misstänkte kan påverka barnet. Företrädaren tar då istället för vårdnadshavaren beslut för barnet i den rättsliga processen. I lagens mening är alla under 18 år barn.

Som särskild företrädare fungerar vi som ett stöd under förundersökning och rättegång. Vi medverkar vid förhör, läkarundersökning och liknande istället för vårdnadshavaren, för att minska obehaget för barnet.

Vi arbetar mycket med brottmål i Göteborg och Borås med omnejd och arbetar ofta som särskilda företrädare. Tack vare det har vi stor erfarenhet som särskild företrädare för barn och uppfyller de särskilda krav på lämplighet som krävs för detta uppdrag.

VIKTIGT! Kontakta polis direkt om du misstänker att barn utsätts för brott.

Kontakta oss

Advokaterna i väst bjuder på en kostnadsfri rådgivning* över telefon i din första kontakt med oss.

*inom våra rättsområden.