Brottmål

Hook left
Hook right

När tillvaron vänds upp och ned

försvarare

Om du misstänks för ett brott utses normalt en offentlig försvarare för vilken staten betalar kostnaden. Anses brottet vara av mindre allvarligt art har du inte rätt till en offentlig försvarare utan kan då behöva anlita en egen privat försvarare för att få hjälp i processen. Vi åtar oss uppdrag både som privat och offentlig försvarare. Vi hjälper och vägleder dig i brottmålsprocessen och förklarar varje steg i processen så att du vet vad som kommer att hända härnäst. Vi finns med dig från början, från det första mötet eller polisförhöret, till eventuell dom i sista domstol. Våra brott-målsadvokater biträder dig oavsett vad du är misstänkt för.

Som erfarna brottmålsadvokater har vi arbetat mycket med brottmål i Göteborg och Borås med omnejd, med allt från de allvarligaste brotten till mindre allvarliga brott, och har tack vare det stor erfarenhet som försvarare. Alla klienter är dock lika viktiga för oss oavsett vad denne gjort eller inte gjort.

ATT TÄNKA PÅ

Kontakta en advokat som du känner förtroende för. Träffa din advokat tidigt i processen.

Prata med din advokat om dina förväntningar. Kontakta inte den som gjort anmälan mot dig!

ATT TÄNKA PÅ

Gör en polisanmälan så fort som möjligt om du utsatts för brott. Ifall du är skadad bör du söka läkarvård och få dina skador dokumenterade. Känner du dig hotad kan du ansöka om kontaktförbud och skyddat boende. Spara på kvitton ifall brottet har gjort att du fått kostnader.

Du har möjlighet att önska vem du vill som målsägandebiträde. Informera polisen om detta. Du har också möjlighet att byta biträde ifall du redan blivit tilldelad ett biträde som du inte känner förtroende för.

målsägandebiträde

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR ETT BROTT?
Om du har blivit utsatt för ett brott kan du ha du rätt till ett målsägandebiträde. Våra advokater och jurister biträder regelbundet klienter som bland annat utsatts för våldsbrott, sexualbrott, hatbrott och hedersrelaterat våld. Vi hjälper och vägleder dig i brottmålsprocessen och förklarar varje steg i processen så att du vet vad som kommer att hända härnäst. Våra brottmålsadvokater finns med dig från början, från det första mötet eller polisförhöret, till eventuell dom i sista domstol.

Som erfarna brottmålsadvokater och jurister arbetar vi mycket med såväl grova som mindre grova brottmål i Göteborg och Borås med omnejd och varje klient är lika viktig för oss. Tack vare detta har vi stor erfarenhet som målsägandebiträde och vi vet vad som kommer att hända i processen så att du kan känna dig trygg.

ATT TÄNKA PÅ

Gör en polisanmälan så fort som möjligt om du utsatts för brott. Ifall du är skadad bör du söka läkarvård och få dina skador dokumenterade. Känner du dig hotad kan du ansöka om kontaktförbud och skyddat boende. Spara på kvitton ifall brottet har gjort att du fått kostnader.

Du har möjlighet att önska vem du vill som målsägandebiträde. Informera polisen om detta. Du har också möjlighet att byta biträde ifall du redan blivit tilldelad ett biträde som du inte känner förtroende för.

målsägandebiträde

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR ETT BROTT?
Om du har blivit utsatt för ett brott kan du ha du rätt till ett målsägandebiträde. Våra advokater och jurister biträder regelbundet klienter som bland annat utsatts för våldsbrott, sexualbrott, hatbrott och hedersrelaterat våld. Vi hjälper och vägleder dig i brottmålsprocessen och förklarar varje steg i processen så att du vet vad som kommer att hända härnäst. Våra brottmålsadvokater finns med dig från början, från det första mötet eller polisförhöret, till eventuell dom i sista domstol.

Som erfarna brottmålsadvokater och jurister arbetar vi mycket med såväl grova som mindre grova brottmål i Göteborg och Borås med omnejd och varje klient är lika viktig för oss. Tack vare detta har vi stor erfarenhet som målsägandebiträde och vi vet vad som kommer att hända i processen så att du kan känna dig trygg.

ATT TÄNKA PÅ

Gör en polisanmälan så fort som möjligt om du utsatts för brott. Ifall du är skadad bör du söka läkarvård och få dina skador dokumenterade. Känner du dig hotad kan du ansöka om kontaktförbud och skyddat boende. Spara på kvitton ifall brottet har gjort att du fått kostnader.

Du har möjlighet att önska vem du vill som målsägandebiträde. Informera polisen om detta. Du har också möjlighet att byta biträde ifall du redan blivit tilldelad ett biträde som du inte känner förtroende för.

särskild företrädare för barn

Om barn utsatts för brott och det kan finnas någon form av intressekonflikt med en vårdnadshavare, t ex om vårdnadshavaren är misstänkt för brottet eller om vårdnadshavarens förhållande till den misstänkte gör att man misstänker att barnets rätt inte kommer att tillvaratas, ska en särskild företrädare utses. Denna företrädare tar då istället för vårdnadshavaren beslut för barnet i den rättsliga processen. I lagens mening är alla under 18 år barn.

Som särskild företrädare är vi ett stöd för barnet under förundersökning och rättegång samt medverkar vid förhör, läkarundersökning och liknande istället för vårdnadshavaren, för att minska obehaget för barnet.

Vi arbetar mycket med brottmål i Göteborg och Borås med omnejd och arbetar som särskilda företrädare ofta. Tack vare det har vi stor erfarenhet som särskild företrädare för barn och uppfyller de särskilda krav på lämplighet som krävs för detta uppdrag.

VIKTIGT! Kontakta polis direkt om du misstänker att barn utsätts för brott. 

Kontakta oss

Advokaterna i väst bjuder på en kostnadsfri rådgivning* över telefon i din första kontakt med oss.

* inom våra rättsområden.

 
 
 

 

 
 

Kontakta oss

Advokaterna i väst erbjuder kostnadsfri rådgivning* över telefon i din första kontakt med oss!

* inom våra rättsområden.