Familjerättsliga avtal

Trygghet på ett papper

Samboavtal

Du och din partner räknas som sambo om ni leversom ett par och bor tillsammans. Er bostad och bohaget räknas som samboegendom om det inköpts för gemensamt bruk. Vid en separation, eller bodelning, delas detta lika mellan er. I ett samboavtal kan ni bestämma om sambolagen ska gälla för er eller inte. Det går också att komplettera avtalet med ett annat som säger hur ni vill dela upp egendomen vid en separation. Avtalet kan också avgöra vad som inte ska ingå i en bodelning.

Att tänka på:

  • Ett samboavtal behöver inte registreras för att vara giltigt. Det måste dock vara undertecknat av båda parter.
  • Det är bättre att skriva ett samboavtal innan ni blir sambor för att båda parter ska veta vad som gäller vid en eventuell separation.
Paragraf – Advokaterna i väst

Äktenskapsförord

Vid en skilsmässa delar ni lika på egendomen. Äktenskapsförord är ett familjerättsligt avtal där ni bestämmer vad som tillhör det gemensamma, och vad som ska vara var och ens egna egendom. Den enskilda egendomen ingår inte i en bodelning.

Utgångspunkten är att all egendom som bostad, möbler, bil och besparingar ingår i det gemensamma boet och kallas för giftorättsgods.

Om en av makarna har en större förmögenhet, företag, arv eller dylikt eller ifall någon make har egendom med affektionsvärde är det vanligt att ett äktenskapsförord upprättas. Ett äktenskapsförord kan också ha betydelse vid ett dödsfall. Låt en jurist upprätta avtalet för att vara säkra på giltigheten.

aktenskapsforord avtal tjanster advokaterna i vast
Paragraf – Advokaterna i väst

Samägande

Om du får ärva, köper, får i gåva eller på annat sätt äger t ex ett sommarhus eller en segelbåt tillsammans med någon annan behövs ett samäganderättsavtal. Det är viktigt att avtalet skrivs redan vid överlåtelsen eftersom detta reglerar hur er gemensamma egendom ska förvaltas. Det innefattar hur stor andel var och en av er äger, hur beslut ska fattas samt hur det ekonomiska ansvaret fördelas.

Har man ett sådant familjerättsligt avtal kan många konflikter undvikas. Vi på Advokaterna i väst upprättar sådana avtal och biträder även i ärenden där ni redan blivit oeniga. Vi hjälper dig tillvarata det du har rätt till.

samagande avtal tjanster advokaterna i vast
Paragraf – Advokaterna i väst

Gåvobrev

Vill du ge bort något värdefullt? 

Du och din partner räknas som sambo om ni leversom ett par och bor tillsammans. Er bostad och bohaget räknas som samboegendom om det inköpts för gemensamt bruk. Vid en separation, eller bodelning, delas detta lika mellan er. I ett samboavtal kan ni bestämma om sambolagen ska gälla för er eller inte. Det går också att komplettera avtalet med ett annat som säger hur ni vill dela upp egendomen vid en separation. Avtalet kan också avgöra vad som inte ska ingå i en bodelning.

Att tänka på:

  • Låt en jurist upprätta gåvobrevet för att vara säkra på att uppfylla kraven för giltighet och att er önskan runt gåvan ska uppfyllas. Breven ser lite olika ut beroende på situation.
  • Alla gåvor behöver inte regleras i ett gåvobrev men fastighets- och bostadsrättsöverlåtelse kräver detta.
  • De flesta gåvor kräver någon form av fysisk överlåtelse för att bli giltiga.
Paragraf – Advokaterna i väst

Testamente

Testamenten är ett annat exempel på familjerättsligt avtal. Detta reglerar hur din egendom ska fördelas efter din livstid. Om testamentet är tydligt blir det lättare för dina anhöriga, familjens trygghet ökar och risken för tvister minskar.

Om du är sambo utan att vara gift är det viktigt med ett testamente eftersom ni som sambor inte automatiskt ärver varandra. Äkta makar får en tryggare tillvaro med testamente, särskilt om det inte finns några gemensamma barn. Saknas testamente fördelas arvet lika enligt lag. Kontakta oss så hjälper vi dig att upprätta ett testamente så som du önskar.

Advokaterna I väst testamente

Kontakta oss

Advokaterna i väst bjuder på en kostnadsfri rådgivning* över telefon i din första kontakt med oss.

*inom våra rättsområden.