Familjerättsliga avtal

Familjerättsliga avtal

Hook left
Hook right

Trygghet på ett papper

samboavtal

Du och din partner räknas som sambo om ni lever i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Er gemensamma bostad och ert bohag räknas som samboegendom om det inköpts för gemensamt bruk och ska delas lika mellan er i händelse av bodelning. I ett samboavtal kan ni bestämma om sambolagen ska tillämpas på er relation eller inte. Ni kan även komplettera samboavtalet med ett annat avtal som reglerar hur ni vill dela upp er egendom vid en separation. Det kan också reglera vilka tillgångar som inte ska omfattas av en bodelning.

ATT TÄNKA PÅ

Ett samboavtal behöver inte registreras för att vara giltigt. Det måste dock vara undertecknat av båda parter.

Det är bättre att skriva ett samboavtal innan ni blir sambor för att båda parter ska veta vad som gäller vid en eventuell separation.

äktenskapsförord

Vid en skilsmässa är huvudregeln att makarna delar lika på den egendom som finns. I ett äktenskapsförord regleras vad som ska tillhöra det gemensamma boet, och vad som ska vara vars och ens enskilda egendom och därmed inte ingå i en bodelning. Utgångspunkten är att all egendom som bostad, möbler, bil och besparingar ingår i det gemensamma boet och kallas för giftorättsgods.

Om en av makarna har en större förmögenhet, företag, arv eller dylikt eller ifall någon make har egendom med affektionsvärde är det vanligt att ett äktenskapsförord upprättas. Ett äktenskapsförord kan också ha betydelse vid ett dödsfall.

Kontakta oss

Advokaterna i väst bjuder på en kostnadsfri rådgivning* över telefon i din första kontakt med oss.

* inom våra rättsområden.

 
 
 

 

 
 

Kontakta oss

Advokaterna i väst erbjuder kostnadsfri rådgivning* över telefon i din första kontakt med oss!

* inom våra rättsområden.

 
 
 

 

 
 

samägande

Om du får ärva, köper, får i gåva eller på annat sätt äger ett sommarhus, en segelbåt eller något annat tillsammans med någon eller några andra är det klokt att upprätta ett samäganderättsavtal. Det är viktigt att avtalet skrivs redan när överlåtelsen sker och i avtalet bör regleras hur er gemensamma egendom ska förvaltas, hur stor andel var och en äger, hur beslut ska fattas samt hur det ekonomiska ansvaret fördelas. Ett avtal medför att många konflikter kan undvikas. Vi upprättar såväl avtal som biträder i ärenden där tvist redan uppstått i ett samägande så att du får hjälp att tillvarata det du har rätt till.

gåvobrev

Om du vill ge bort något av stort ekonomiskt värde eller något med stort affektionsvärde är det en trygghet att ha en tydlig handling som styrker gåvan. Ett gåvobrev innehåller en tydlig beskrivning av gåvan, personuppgifter, eventuella särskilda villkor samt bevittnade underskrifter av både givare och mottagare. Ett särskilt villkor kan vara att gåvan ska behandlas som enskild egendom och inte räknas in i en eventuell bodelning.

ATT TÄNKA PÅ

Låt en jurist upprätta äktenskapsförord och gåvobrev för att kraven för giltighet och er vilja kring desamma ska uppfyllas. Breven ser olika ut beroende på situation.

Alla gåvor behöver inte regleras i ett gåvobrev men fastighets- och bostadsrättsöverlåtelse kräver detta. De flesta gåvor kräver någon form av fysisk överlåtelse för att bli giltiga.

testamente

Testamenten reglerar hur dina tillgångar ska fördelas efter din livstid. Ett tydligt testamente underlättar för dina anhöriga, ökar familjens trygghet och minskar risken för tvister.

För sambor är det viktigt med ett testamente eftersom sambor inte automatiskt ärver varandra. För äkta makar tryggas tillvaron, särskilt om det inte finns några gemensamma barn. Finns det inget testamente fördelas arvet enligt lag. Kontakta oss så hjälper vi dig att upprätta ett testamente enligt dina önskemål.