Tvångs-omhändertagande

Tvångs-omhändertagande

Tvångs-omhändertagande

Hook left
Hook right

Vård på en myndighets begäran

lvu - lagen om vård av unga

Denna lagstiftning innebär att de sociala myndigheterna omhändertar ditt barn för vård. Omhändertaganden av barn och ungdomar beslutas inledningsvis av socialnämnden i din kommun och därefter av domstol. Grunden för ett omhändertagande kan vara att den ungas föräldrar inte kan ge barnet en trygg uppväxt med det stöd som krävs, eller så kan det handla om att barnet själv lever ett destruktivt liv med missbruk eller kriminalitet.

TVÅNGSOMHÄNDERTAGANDE AV BARN

Vid ett omhändertagande blir den unga i första hand placerad i ett familjehem. Barnet eller ungdomen kan också placeras på ett ungdomshem. Vid tvångsomhändertagande av barn eller ungdomar för vård har både den unga och föräldrarna rätt till offentliga biträden. Vi har stor erfarenhet av denna typ av juridik och processer.

ATT TÄNKA PÅ

Försök att behålla samma biträde om det blir flera processer, eftersom denne då får möjlighet att följa ditt ärende.

lvm - lagen om vård av missbrukare

Om en person missbrukar alkohol eller droger på ett sådant sätt att denna riskerar att skada sig själv eller andra kan denna person omhändertas. LVM syftar till att hjälpa den omhändertagne att komma ifrån ett livshotande missbruk av exempelvis alkohol eller narkotika och bli motiverad till behandling under frivilliga former.

Vården ska upphöra om personen är motiverad att fullfölja behandling på frivillig väg.

Kontakta oss

Advokaterna i väst bjuder på en kostnadsfri rådgivning* över telefon i din första kontakt med oss.

* inom våra rättsområden.

 
 
 

 

 
 

Kontakta oss

Advokaterna i väst erbjuder kostnadsfri rådgivning* över telefon i din första kontakt med oss!

* inom våra rättsområden.

 
 
 

 

 
 

lpt - Lagen om psykiatrisk tvångsvård

En person som lider av en allvarlig psykisk störning kan omhändertas för vård genom lagen om psykiatrisk tvångsvård. Det kan bli nödvändigt då en person exempelvis är psykotisk, har självmordstankar eller är farlig för andra människor. Personen får då vård genom sluten psykiatrisk tvångsvård eller öppen psykiatrisk tvångsvård. Även barn och unga kan omfattas av lagen.

Förvaltningsrätten prövar regelbundet om vården ska fortsätta och på vilket sätt. I samband med dessa prövningar har den intagna rätt till ett offentligt biträde.

ATT TÄNKA PÅ

Försök att behålla samma biträde eftersom denne då får möjlighet att följa ditt ärende.

lrv - lagen om rättspsykiatrisk vård

Den som begår ett allvarligt brott kan dömas till rättspsykiatrisk vård enligt LRV istället för fängelse om personen led av en allvarlig psykisk störning när brottet begicks och personen alltjämt lider av den allvarliga psykiska störningen.

Rättspsykiatrisk vård kan ges genom inskrivning på en psykiatrisk avdelning, sluten eller öppen. Det kan även finnas ett krav på särskild utskrivningsprövning för att personen ska få återgå till samhället.

Förvaltningsrätten gör regelbundet en ny bedömning om vården ska fortsätta och på vilket sätt. I samband med dessa bedömningar har den dömde rätt till ett offentligt biträde.