Vård av unga LVU

Denna lagstiftning innebär att de sociala myndigheterna omhändertar ditt barn för vård. Tvångsomhändertaganden av barn och ungdomar beslutas inledningsvis av socialnämnden i din kommun och därefter av domstol. Grunden för ett omhändertagande kan vara att den ungas föräldrar inte kan ge barnet en trygg uppväxt med det stöd som krävs. Det kan också handla om att barnet själv lever ett destruktivt liv med missbruk eller kriminalitet.

Tvångsomhändertagande av barn

Vid ett omhändertagande blir den unga i första hand placerad i ett familjehem. Barnet eller ungdomen kan också placeras på ett ungdomshem. Är det aktuellt med ett tvångsomhändertagande av barn eller ungdom för vård har både den unga och föräldrarna rätt till offentliga biträden, som staten betalar. Advokaterna i väst har stor erfarenhet av denna typ av juridik och processer.

Att tänka på:

  • Försök att behålla samma biträde om det blir flera processer, eftersom denne då får möjlighet att följa ditt ärende.
Paragraf – Advokaterna i väst

Vård av missbrukare LVM

Om en person missbrukar alkohol eller droger på ett sådant sätt att denna riskerar att skada sig själv eller andra kan denna person omhändertas. Tvångsomhändertagande enligt LVM ska hjälpa personen att komma ifrån ett livshotande missbruk av exempelvis alkohol eller narkotika och bli motiverad till behandling under frivilliga former.

Vården upphör om personen är motiverad att genomgå behandling frivilligt.

Omhändertagande LVM LVU. Advokaterna i väst
Paragraf – Advokaterna i väst

Psykiatrisk tvångsvård LPT

En person som lider av en allvarlig psykisk störning kan omhändertas för vård genom lagen om psykiatrisk tvångsvård. Det kan bli nödvändigt då en person exempelvis är psykotisk, har självmordstankar eller är farlig för andra människor. Personen tvångsomhändertas och får då vård genom sluten psykiatrisk vård eller öppen psykiatrisk tvångsvård. Även barn och unga kan omfattas av lagen.

Regelbunden prövning om vården ska fortsätta och på vilket sätt, görs av Förvaltningsrätten. I samband med dessa prövningar har den intagna rätt till ett offentligt biträde.

Att tänka på:

  • Om möjligt, försök att behålla samma biträde om det blir flera processer eftersom denne då får möjlighet att följa ditt ärende.
Paragraf – Advokaterna i väst

Rättspsykiatrisk vård LRV

Den som begår ett allvarligt brott kan dömas till rättspsykiatrisk vård enligt LRV istället för fängelse. Detta förutsätter att personen led av en allvarlig psykisk störning när brottet begicks och att personen fortfarande lider av den allvarliga psykiska störningen.

Rättspsykiatrisk vård kan ges genom inskrivning på en psykiatrisk avdelning – sluten eller öppen. Det kan även finnas ett krav på särskild utskrivningsprövning för att personen ska få återgå till samhället.

Förvaltningsrätten gör regelbundet en ny bedömning om vården ska fortsätta och på vilket sätt. I samband med dessa bedömningar har den dömde rätt till ett offentligt biträde.

Omhandertagande LPT LRV. Advokaterna i väst

Kontakta oss

Advokaterna i väst bjuder på en kostnadsfri rådgivning* över telefon i din första kontakt med oss.

*inom våra rättsområden.