Om advokaterna i väst

Ibland stormar det

Det kan komma stunder då tillvaron vänds upp och ner. Då behöver du en advokatbyrå som vet hur du ska hantera det och som kan fungera som din trygga punkt. När något går fel, när du hamnar i tvist, eller bara vill undvika framtida oenigheter kan du vända dig till oss.

I klientens tjänst

Advokaterna i västs grundare, Advokaterna Jenny Glommen och Johanna Wennberg.

Vår erfarenhet i juristbranschen har lärt oss mycket, vi vet hur viktigt det är med hög juridisk kunskap, såklart – men också hur viktigt det är att du som klient känner att du är i trygga händer när livet runtomkring dig stormar.

Vi vägleder dig till rätt beslut och du kan alltid räkna med att vi fightas för dig i en eventuell domstol – det är vår skyldighet och det bästa vi vet är att göra skillnad för våra klienter!

Du kan också känna dig trygg med att du kan kontakta oss när som helst under processens gång och att vi håller en tät kontakt längs hela vägen.

Människor är vårt engagemang

Vi brinner för att jobba med människor och hjälper dig som enskild person med allt du kan behöva juridiskt sett.

Våra arbetsområden är bland annat: brottmål, vårdnadstvister, tvister om underhåll avseende barn samt ekonomisk familjerätt såsom biträde vid skilsmässa och arvstvister. Vi arbetar även med tvångsomhändertaganden såsom omhändertagande av barn, samt asylprocesser och migration.

Vi hjälper dig också att undersöka om du kan få ekonomisk hjälp för dina advokatkostnader genom rättsskydd eller rättshjälp.

Wennberg & Glommen Advokaterna i Väst AB grundades 2016 av Johanna Wennberg och Jenny Glommen. Vi är en byrå i Västsverige med fokus på privatjuridik. Våra kontor hittar du i Göteborg, Borås och Kungsbacka, men vi finns alltid bara ett samtal bort.

Så här jobbar vi

Vi startar med ett möte med klienten.

Möte med klienten

Vid första mötet träffas vi och du får förklara vad du behöver hjälp med. Den personliga kontakten är viktig.

Process

Vi sätter oss in i fallet

Vi läser in oss på din specifika situation och tar fram en plan på hur vi kan hjälpa dig.

Förhandling

Process – Förhandling

Vi arbetar för att genomföra den plan vi kommit överens om. Detta kan innebära såväl överenskommelser som en dom.

Vi utvärderar det rättsliga avgörandet.

Avslutning

Vi utvärderar det rättsliga avgörandet och går igenom eventuella förutsättningar i händelse av överklagande och vidare process.

Kontakta oss

Advokaterna i väst bjuder på en kostnadsfri rådgivning* över telefon i din första kontakt med oss.

*inom våra rättsområden.

Konsument­tvistnämnden

Vi vill informera dig om Konsumenttvistnämnden som drivs av Advokatsamfundet. Nämnden kan pröva arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Information om detta finns på nämndens webbplats.