Vårdnadstvist

När barnen hamnar emellan

Vad är en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist uppstår när föräldrarna till ett barn inte är överens om den juridiska vårdnaden om barnet och vänder sig till domstol för att avgöra i frågan. Vårdnadstvisten kan även handla om barnets umgänge, boende och underhållsbidrag.

Vid en separation är utgångspunkten i familjerätt att vårdnaden är gemensam. Om du som förälder, vill att vårdnadsförhållandet ska se ut på ett annat sätt än att vårdnaden är gemensam kan du vända dig till domstolen.

Om du ansöker om stämning hos domstolen kommer domstolen kalla dig och din motpart till en muntlig förberedelse i er vårdnadstvist. Det är ett tillfälle för er och domstolen att undersöka om ni kan komma överens. Om ni inte kan komma överens kommer domstolen vid ett senare tillfälle kalla till huvudförhandling i er vårdnadstvist.

Vårdnadstvist – advokat

Att föra en vårdnadstvist kan bli kostsamt och det kan vara svårt att på egen hand avgöra vilka bevis som är relevanta i en vårdnadstvist. Det kan därför vara bra att kontakta en advokat som kan hjälpa dig att se över dina möjligheter att erhålla rättshjälp eller rättsskydd samt föra din talan i vårdnadstvisten.

Din advokat kan även ge dig olika tips för att ”vinna” din vårdnadstvist. Utgångspunkten är dock barnets bästa och barnets rättigheter varför målet snarare avser att utröna vad som är bäst för barnet. Det är viktigt att beakta att det finns olika regler att tänka på vid vårdnadstvist och när det gäller delad vårdnad och ensam vårdnad.

Om du befinner dig i närheten av Göteborg, Kungsbacka eller Borås med omnejd och är i behov av en advokat i en vårdnadstvist kan du vända dig till oss på Advokaterna i Väst, vi har lång erfarenhet av vårdnadstvister. Vi kan även hjälpa dig att reda ut vilka frågor som står på spel och hjälpa dig att nå en förlikning i vårdnadstvisten om det är möjligt.

Att tänka på:

 • Vänd er till familjerätten
  Innan du bestämmer dig för att inleda en rättsprocess – försök hitta en lösning i samförstånd med den andra parten. Familjerätten erbjuder kostnadsfria samarbetssamtal och verkställer avtal.
 • Välj rätt advokat
  Om du behöver anlita ombud, välj någon med erfarenhet av vårdnadstvister.
 • Kolla upp möjligheter till ekonomisk hjälp
  Undersök dina möjligheter till rättshjälp eller rättsskydd. Ta med dig försäkringsbrevet till det första mötet.
 • Ha en god kommunikation
  Försök att ha en bra dialog, såväl med socialtjänsten och familjerätten som med den andra parten. Tänk också på att hålla barn utanför en konflikt mellan föräldrar.
 • Utsatt för våld?
  Om du som förälder eller om barnet utsatts för våld bör du göra en polisanmälan. Då finns även möjlighet att ansöka om kontaktförbud.

Nyttiga länkar:

Kontakta oss

Advokaterna i väst bjuder på en kostnadsfri rådgivning* över telefon i din första kontakt med oss.

*inom våra rättsområden.