Arvsrätt

Arvsrätten reglerar hur det som finns kvar efter en person som avlidit ska fördelas. Vilka som har rätt till arv efter en person (arvingar), hur egendom som finns kvar (kvarlåtenskapen) ska fördelas, vem som ska ta hand om dödsboet med mera regleras i lag. Man kan också själv skriva hur man vill att egendomen ska fördelas genom ett testamente, vilket då får företräde framför lagen.

Arvstvister

I dagens samhälle kan det finnas en arvstvist mellan syskon, i skilsmässor och med styvföräldrar, och det kan vara svårt att veta hur dödsboet ser ut och vilka som har rätt till arv. Det är också många frågor som aktualiseras när en person dör. Nedan är några exempel på detta. Vi har stor erfarenhet av arvstvist både i egenskap av boutredningsmän och ombud.

Paragraf – Advokaterna i väst

Dödsboet och arvskiftet

När en person dör ska dödsboet förvaltas av arvingarna. Arvingarna måste vara överens om vilka åtgärder som ska vidtas i dödsboet och ta beslut ihop. Är det svårt för arvingarna att komma överens så kan man ansöka om en boutredningsman som tar över förvaltningen av dödsboet.

Arvskiftet är en skriftlig handling som ska skrivas under av alla dödsbodelägare. Genom arvskiftet fördelas dödsboets tillgångar och dödsboet kan därefter avslutas.

Att tänka på:

  • Skriv tydliga avtal medan ni fortfarande är överens.
Paragraf – Advokaterna i väst

Förskott på arv

Om ett barn får en gåva av ett något större värde av en förälder anses gåvan som ett förskott på det arv som barnet har efter föräldern i framtiden. Det innebär att barnet får mindre av det som finns kvar när arvet efter föräldern en dag ska fördelas. Ska gåvan inte utgöra ett förskott av arv är det bästa att skriva ner detta i gåvobrevet. Det kan också skrivas i testamentet. Har det uppstått frågor kring om en gåva ska ses som ett förskott på arv eller om det finns oenighet mellan er så kontakta oss så hjälper vi dig eller er vidare.

Arv forskott arvsratt Tjanster Advokaterna i vast

Kontakta oss

Advokaterna i väst bjuder på en kostnadsfri rådgivning* över telefon i din första kontakt med oss.

*inom våra rättsområden.