Underhåll

Ekonomiskt ansvar för barn

Vad är underhållsbidrag?

Underhållsbidrag är en viktig aspekt som kan aktualiseras vid vårdnadstvist inom familjerätt. Det är med utgångspunkt från er som föräldrar som ni ska bestämma hur mycket den andra föräldern ska betala i underhållsbidrag. Om det är svårt att reda ut hur stort underhållsbidraget ska vara finns det möjlighet att räkna ut ett belopp hos Försäkringskassan.

Underhållsbidrag – regler

Om ni inte kommer överens, och du anser att den andra föräldern bör betala underhållsbidrag till dig, eller om frågan är uppe för bedömning i samband med en vårdnadstvist, kan domstolen dock besluta både att en av föräldrarna ska betala underhållsbidrag till den andra och hur mycket som ska betalas.

Underhållsbidrag kan aktualiseras både vid och därmed även vid växelvis boende. Det finns särskilda regler om att båda föräldrarna ska ansvara för barnets försörjning utifrån sin förmåga. Om ena föräldern har en god ekonomi kan domstolen besluta att barnet bör tillgodoses samma standard även hos den förälder som inte har lika god ekonomi.

Nyttiga länkar:

Kontakta oss

Advokaterna i väst bjuder på en kostnadsfri rådgivning* över telefon i din första kontakt med oss.

*inom våra rättsområden.