Underhåll

Underhåll

Ekonomiskt ansvar för barn

familjeratt tjanster advokaterna i vast

vad är underhållsbidrag?

Underhållsbidrag är en viktig aspekt som kan aktualiseras vid vårdnadstvist inom familjerätt. Det är med utgångspunkt från er som föräldrar som ni ska bestämma hur mycket den andra föräldern ska betala i underhållsbidrag. Om det är svårt att reda ut hur stort underhållsbidraget ska vara finns det möjlighet att räkna ut ett belopp hos Försäkringskassan.

underhållsbidrag – regler

Om ni inte kommer överens, och du anser att den andra föräldern bör betala underhållsbidrag till dig, eller om frågan är uppe för bedömning i samband med en vårdnadstvist, kan domstolen dock besluta både att en av föräldrarna ska betala underhållsbidrag till den andra och hur mycket som ska betalas.

Underhållsbidrag kan aktualiseras både vid och därmed även vid växelvis boende. Det finns särskilda regler om att båda föräldrarna ska ansvara för barnets försörjning utifrån sin förmåga. Om ena föräldern har en god ekonomi kan domstolen besluta att barnet bör tillgodoses samma standard även hos den förälder som inte har lika god ekonomi.

 
 

Det är först och främst upp till er som föräldrar att komma överens om hur mycket den andra ska betala i underhållsbidrag.

Om det är du som ska betala underhållsbidrag bestäms summan utifrån barnets omkostnader och den andre förälderns ekonomiska förmåga.

Hos Försäkringskassan kan du själv räkna ut hur stort underhållsbidraget bör vara.

 


Om det är du som ska få underhållsbidrag från den andra föräldern bestäms summan utifrån barnets omkostnader samt din egen ekonomiska förmåga.

Hos Försäkringskassan kan du själv räkna ut hur stort underhållsbidraget bör vara.

 


Underhållsbidrag betalas i förskott varje månad, senast sista dagen i månaden.

Har du frågor eller funderingar om underhållsbidrag eller söker du hjälp för att ansöka om underhållsbidrag? Vänd dig då till oss på Advokaterna i Väst så hjälper vi dig.

 


I underhållsbidraget ingår kostnader för barnet så som mat, kläder och hygien. Ett underhållsbidrag ska täcka barnets grundläggande behov. Vanligtvis ingår inte kostnader för resor och dyra aktiviteter men beroende på den ena förälderns ekonomi kan vissa sådana kostnader anses ingå.

 


Underhållsbidrag betalas till den andre föräldern tills barnet är 18 år gammalt och så länge inga stora förändringar skett i förhållandet mellan föräldrarna exempelvis ekonomiska förutsättningar.

När barnet fyllt 18 år betalas underhållsbidraget direkt till barnet och betalas så länge barnet går i skolan på heltid på grundskolenivå, gymnasienivå eller motsvarande. Underhållsbidraget betalas då till och med barnet fyllt 21 år.

 


I samband med mål om vårdnad, boende eller umgänge i tingsrätten kan ni även räkna ut och besluta om underhållsbidrag.

Men tänk på att det kan vara förenat med kostnader att ta upp frågan om underhållsbidrag i tvisten. Det bästa är om ni kan komma överens om underhållsbidrag i ett avtal istället för i en dom. Prata med oss om detta.

Länkar underhållsbidrag

Kontakta oss

Advokaterna i väst bjuder på en kostnadsfri rådgivning* över telefon i din första kontakt med oss.

*inom våra rättsområden.