Vårdnad

Barnets bästa i fokus

Ensam vårdnad

I familjerätten ingår ärenden om barn och processerna består ofta av tre delar: vårdnad, boende och umgänge. Har ni föräldrar gemensam vårdnad innebär det att ni ska ta gemensamma beslut kring barnen t.ex. ifråga om skolval och passunderskrifter. En gemensam vårdnad innebär inte att barnen måste bo varannan vecka hos er föräldrar utan boendet kan se ut på ett annat sätt. Ensam vårdnad, betyder att du som förälder själv kan bestämma kring barnet, däremot innebär det inte att den andra föräldern nekas insyn i barnet. Tvärtom kräver en ensam vårdnad att du som vårdnadshavare informerar den andra föräldern om hur barnet mår och andra viktiga saker kring barnet. Utgångspunkten är gemensam vårdnad. Om en vårdnadstvist uppstår på grund av att en av föräldrarna exempelvis gör sig skyldig till missbruk, våld eller försummelse, eller om ni föräldrar har så svårt att samarbeta att barnen kan ta skada finns grund för ensam vårdnad.

Delad vårdnad

Att ni som föräldrar fortsätter med delad vårdnad av barnet efter en separation är utgångspunkten i familjerätten. Men om så inte är fallet kan du som förälder vända dig till domstolen för att ansöka om att vårdnaden ska vara gemensam.

Vid gemensam vårdnad får båda föräldrarna insyn i de frågor som rör barnets juridiska vårdnad så som skola, identitetshandlingar, vård och omsorg.

Kontakta oss

Advokaterna i väst bjuder på en kostnadsfri rådgivning* över telefon i din första kontakt med oss.

*inom våra rättsområden.