Vårdnad

Vårdnad

Barnets bästa i fokus

familjeratt tjanster advokaterna i vast

ENSAM VÅRDNAD

Om du själv vill ha ensam vårdnad vid en vårdnadstvist kan du ansöka om det i din stämningsansökan. Om du får ensam vårdnad gäller särskilda regler. Utgångspunkten är att vårdnaden ska vara gemensam om inte en av föräldrarna har misskött sitt föräldraskap eller om det föreligger alltför djupa samarbetssvårigheter er emellan. Det finns således kriterier för att ensam vårdnad ska utdömas.

Vid ensam vårdnad har barnet rättigheter som måste beaktas, nämligen rätten till umgänge med den andra föräldern (om så är lämpligt). Om du har ensam vårdnad har du vissa skyldigheter att tillgodose barnets umgänge med den andra föräldern. Dock gäller att barnet tillgodoses sina rättigheter till en god och nära relation med båda sina föräldrar såväl vid ensam som delad vårdnad.

DELAD VÅRDNAD

Att ni som föräldrar fortsätter med delad vårdnad av barnet efter en separation är utgångspunkten i familjerätten. Men om så inte är fallet kan du som förälder vända dig till domstolen för att ansöka om att vårdnaden ska vara gemensam. Vid gemensam vårdnad får båda föräldrarna insyn i de frågor som rör barnets juridiska vårdnad så som skola, identitetshandlingar, vård och omsorg.
 


Ensam vårdnad innebär att du som förälder har hand om den juridiska vårdnaden om barnet själv. Det är du som företräder barnet i frågor om skola, vård och ansökan om pass etc.

 


För att få ensam vårdnad krävs att föräldrarna har stora samarbetssvårigheter eller att den andra föräldern har misskött sig som vårdnadshavare.

För att tilldelas ensam vårdnad krävs att du anses lämplig som vårdnadshavare. Det krävs att du tillgodoser barnets behov och ser till vad som är bäst för barnet.

 


Du kan söka ensam vårdnad genom att vända dig till familjerätten för att uppnå en överenskommelse genom avtal, eller gå direkt till domstolen för beslut. För att ansöka hos domstolen krävs en stämningsansökan där du lägger fram ditt krav på ensam vårdnad.

Du kan även vända dig till en advokat eller jurist. Kontakta oss på Advokaterna i Väst för att få hjälp med att ansöka om ensam vårdnad.

 

 


Delad vårdnad innebär att båda föräldrarna ansvarar över den juridiska vårdnaden om barnet.

Ni båda måste t ex medverka vid ansökan om pass, frågor som handlar om skolan och kontakt med vården. Vid delad vårdnad gäller att ni vårdnadshavare har ett någorlunda fungerande samarbete.

 


Vid ensam vårdnad måste du möjliggöra barnets umgänge och relation med den andra föräldern. Det gäller i den utsträckning som ansetts lämpligt och i enlighet med barnets bästa.

 


Rättsskyddet i hemförsäkringen täcker upp till 80% av kostnaderna. Om du inte har hemförsäkring finns möjlighet att få rättshjälp. Ersättningen grundas på din inkomst och din avgift kan bli så låg som 2% av den totala kostnaden.

Varje part i målet ansvarar för sina egna kostnader för rättegången. Du behöver inte betala för motpartens ombud i en vårdnadstvist.

Länkar delad & gemensam vårdnad

Kontakta oss

Advokaterna i väst bjuder på en kostnadsfri rådgivning* över telefon i din första kontakt med oss.

*inom våra rättsområden.