Advokat

Maile Agerberg

Advokat Maile Agerberg, Advokaterna i väst

Kontakt

Erfarenhet

2020–2021 Crusner Advokatbyrå 

2019–2020 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) 

2015–2016 Tingsnotarie, Borås tingsrätt, 2017–2019 Advokatfirman Winn

2017 Lantmäteriet

2016–2017 Göteborgs Stad

Examen

2015 Juristexamen, Handelshögskolan Göteborg 

Kontakta oss

Advokaterna i väst bjuder på en kostnadsfri rådgivning* över telefon i din första kontakt med oss.

*inom våra rättsområden.