Föräldraledig

Biträdande jurist

Sara Friberg

Jurist Sara Friberg, Advokaterna i väst

Kontakt

Mobil: 0702-35 83 00

Erfarenhet

2022 – Wennberg & Glommen Advokaterna i Väst 

2020–2022 Tingsnotarie, Borås tingsrätt 

2020 Notarie, Kronofogdemyndigheten i Göteborg 

2018–2020 Biträdande jurist, Advokatfirman NORDIA i Göteborg KB 

Examen

2018 Juristexamen, Uppsala universitet

Kontakta oss

Advokaterna i väst bjuder på en kostnadsfri rådgivning* över telefon i din första kontakt med oss.

*inom våra rättsområden.